home

Werkomschrijving

Uitgangspunt voor mijn werk zijn de bijzondere momenten en situaties die ik in mijn directe dagelijkse omgeving zie en meemaak. Mijn werk ontstaat door het zonder vooropgezet concept fotograferen en filmen van mensen, objecten, plekken en situaties die een sterke verbondenheid, idee of sfeer oproepen. Mijn atelier is de plek waar deze verzamelde beelden en beeldfragmenten bij elkaar komen en de los van elkaar ontstane beelden interessante verbindingen met elkaar aangaan. Binnen een proces van verschuiven en verplaatsen ben ik steeds op zoek naar combinaties van beelden die op verschillende niveaus ervaren kunnen worden. Ik presenteer de gecombineerde beelden als visuele vraagstelling, niet om eenduidige antwoorden te formuleren.

..

Klik hier voor een uitgebreide cv

contact: mail@mikerekers.nl

of

Galerie Ada de Koning, Actuele kunst, Amsterdam: www.adkactuelekunst.nl

Bedankt voor je bezoek.

Mike Rekers
Allard Piersonstraat 9
2032 XP Haarlem
023 5356744 / 06 27447224

info